Tâm tình của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ khởi đầu Sứ vụ mới

Lên đầu trang