Suy niệm Tin mừng ngày 10/08: Thánh Laurensô, Phó tế tử đạo (Ga 12, 24-26) - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng


Lên đầu trang