Sứ Mệnh Làm Chứng - Thứ Hai tuần VI Phục sinh (Ga 15, 26-16,4a)

Lên đầu trang