Phải được giương cao - Suy tôn Thánh Giá (Ga 3, 13-17)

Lên đầu trang