Ông Này Là Đấng Kitô - Thứ Bảy tuần 4 mùa Chay (Ga 7, 40-53)

Lên đầu trang