Nghi thức tẩn liệm và thánh lễ Đưa chân Lm. Giuse Nguyễn Văn Chủ lúc 16:30 ngày 24-5-2021 tại Nhà thờ Xóm Thuốc

Lên đầu trang