Nghi thức nhập mạch Lm. Giuse Nguyễn Văn Chủ lúc 8g thứ Tư ngày 26-5-2021

Lên đầu trang