Nghi thức nhậm chức & thánh lễ Tạ ơn tân Chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Lãnh 11-9-2023

Lên đầu trang