Mừng 46 năm linh mục của Cha Phêrô Nguyễn Quốc Tuý, Chính xứ Tân Thái Sơn, hạt Tân Sơn Nhì

Lên đầu trang