"Một lạng người mẹ hơn một tấn linh mục" - Bài giảng trong dịp ngân khánh Sivita và mừng Ngày của Mẹ 2019

Lên đầu trang