Môn đệ và bạn hữu - Thứ Sáu tuần 28 mùa Thường niên (Lc 12, 1-7)

Lên đầu trang