Mời ông ở lại với chúng tôi - Thứ Tư tuần Bát nhật Phục sinh (Lc 24, 13-35)

Lên đầu trang