Lương Thực Hằng Sống - Thứ Sáu tuần II Phục sinh (Ga 6, 1-15)

Lên đầu trang