Lời Chúa ngày 10-11-2020: thứ Ba tuần 32 mùa Thường niên (Lc 17,7-10)

Lên đầu trang