Lời Chúa ngày 09-11-2020: Cung hiến đền thờ Latêranô (Ga 2,13-22)

Lên đầu trang