Lời Chúa ngày 07-11-2020: thứ Bảy tuần 31 mùa Thường niên (Lc 16,9-15)

Lên đầu trang