Lời Chúa ngày 04-11-2020: thứ Tư tuần 31 mùa Thường niên (Lc 14,25-33)

Lên đầu trang