Lời Chúa ngày 02-11-2020: Cầu cho các tín hữu đã qua đời (Lc 23,33.39-42)

Lên đầu trang