Lời cảm ơn của ĐHY Gioan Bt. Phạm Minh Mẫn đến cộng đoàn dân Chúa TGP Sài Gòn ngày 24-6-2021

Lên đầu trang