Lm TĐD Ignatio Hồ Văn Xuân thay mặt cộng đoàn chúc Tết ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

Lên đầu trang