Lễ truyền chức Giám mục Giuse Bùi Công Trác lúc 8:30 ngày 3-1-2023

Lên đầu trang