Lễ tôn phong hiển Thánh cho 3 Chân phước Gm. Guido Maria Conforti, Lm. Luigi Guanella và nữ tu Bonifacia Rodriguez de Castro

Lên đầu trang