Lễ tấn phong tân GM phó Giáo phận Tông toà Phnom Penh

Lên đầu trang