Lễ Chúa Thăng Thiên năm A - Đáp ca: Tv 46, 2-3. 6-7. 8-9

Lên đầu trang