Lễ Chúa Kitô Vua - Đáp ca: Tv 22, 1-2a. 2b-3. 5. 6

Lên đầu trang