Lễ Chúa Kitô Vua - Bài đọc II: 1 Cr 15, 20-26. 28

Lên đầu trang