Lễ An táng Lm. Giuse Nguyễn Văn Chủ lúc 8:30 thứ Tư 26-5-2021 tại Nhà thờ Giáo xứ Xóm Thuốc

Lên đầu trang