Lấy xà ra khỏi mắt - Thứ Hai tuần 12 mùa Thường niên (Mt 7, 1-5)

Lên đầu trang