Kinh Truyền Tin 26/2: Với ma quỷ, đừng tranh luận mà dùng Lời Chúa

Lên đầu trang