Kính thánh Phêrô & thánh Phaolô Tông đồ - Bài đọc II: 2 Tm 4, 6-8. 17-18

Lên đầu trang