Kinh Mân Côi trong cuộc sống - Bài giảng của ĐGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Tạ ơn Bế mạc Đại hội lần thứ XIV

Lên đầu trang