Không được nản chí - Thứ Bảy tuần 32 mùa Thường niên (Lc 18, 1-8)

Lên đầu trang