Kêu Gọi Người Tội Lỗi Sám Hối - Thứ Bảy sau Lễ Tro (Lc 5, 27-32)

Lên đầu trang