Hai điều răn - Thứ Năm tuần 9 mùa Thường niên (Mc 12, 28b-34)

Lên đầu trang