Gx. Tân Khai, GP. Phú Cường: Thánh lễ đặt viên đá xây dựng giáo xứ

Lên đầu trang