Gx. An Phú: Khai mạc Năm Thánh, kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ

Lên đầu trang