Giáo xứ Tân Đông: Thánh lễ tiệc ly và cung nghinh Thánh thể Thứ Năm Tuần Thánh

Lên đầu trang