Giáo xứ Phú Thọ Hoà mừng 60 năm Linh mục Cha cố Gioan Baotixita Đinh Hữu Dong

Lên đầu trang