Giáo xứ Hạnh Thông Tây: Khánh thành Nhà sinh hoạt Phụng vu - Giáo lý

Lên đầu trang