Giáo xứ Chợ Quán: Thánh lễ An táng bà cố Madalena Bùi Thị Hòa

Lên đầu trang