Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Thứ Hai tuần 33 Thường niên (Lc 18, 35-43)

Lên đầu trang