Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo (Ga 12, 24-26)

Lên đầu trang