Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 6-12-2021: Thứ Hai tuần 2 mùa Vọng (Lc 5, 17-26)

Lên đầu trang