Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 6-11-2021: Thứ Bảy tuần 31 mùa Thường niên (Lc 16, 9-15)

Lên đầu trang