Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 31-1-2021: Chúa nhật 4 mùa Thường niên năm B (Mc 1, 21-28)

Lên đầu trang