Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 30-12-2021: Ngày thứ 6 Bát nhật Giáng sinh (Lc 2,36-40)

Lên đầu trang