Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 30-10-2020: thứ Sáu tuần 30 mùa Thường niên (Lc 14, 1-6)

Lên đầu trang