Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 3-7-2022: Chúa nhật 14 mùa Thường niên năm C (Lc 10, 1-12.17-20)

Lên đầu trang