Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 29-5-2022: Chúa nhật 7 Phục sinh (Lc 24, 46-53)

Lên đầu trang