Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 29-12-2021: Ngày thứ 5 Bát nhật Giáng sinh (Lc 2, 22-35)

Lên đầu trang